STT Tên tài liệu Ngày đăng Tệp đính kèm
1 Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Năm học 2018 - 2019 11/10/2019 11:44 SA 3. TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐỘI 18-19.doc
2 Phân công lao động năm học 2019 - 2020 12/09/2019 19:55 CH PHAN CONG LAO DONG2019_2020.xls
3 Phân công chuyên môn năm học 2019 - 2020 12/09/2019 19:55 CH PHAN CONG CHUYEN MON 2019_2020.xls
4 Thời khóa biểu năm học 2019 - 2020 12/09/2019 19:55 CH THOI KHOA BIEU HK1_NH 2019_2020.xls
5 Bieu mau kem BC tong ket_Tieuhoc 08/05/2019 17:34 CH Bieu mau kem BC tong ket_Tieuhoc.xls
6 Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 08/05/2019 17:33 CH HD bao cao tong ket 18-19_truong.doc
7 Hướng dẫn chuẩn bi hồ sơ thi đua và xét khen thưởng năm học 2018-2019 17/04/2019 16:14 CH 414 GDĐT TĐ 10.4.19.signed.signed.pdf Tieu chuan danh gia, xep loai 18-19.xls Bieu mau.rar
8 Công điện 08/CĐ-PCTT về ứng phó ATNT từ cơn bão số 8 18/11/2018 17:34 CH 1006 UBND-KT 18.11.18.pdf
9 Phiếu đề xuất đề tài nckhspud (sk) 09/11/2018 15:42 CH Phu luc kem HD SK va NCKHSPUD 2018-2019.doc
10 Hướng dẫn công tác làm sáng kiến và NCKHSPUD năm học 2018-2019 09/11/2018 15:42 CH Cong van HUONG DAN SK NCKHSP 2018-2019.doc
11 THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 05/11/2018 09:01 SA BAO CAO KET QUA GIUA KI 1_2018_2019.xls
12 Công điện ứng phó bão 05/11/2018 07:55 SA CÔNG ĐIỆN ỨNG PHÓ BÃO.pdf
13 Công văn 1027/GDĐT-TC về việc học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên các bậc học 05/11/2018 07:53 SA BDNV GV.pdf
14 Hướng dẫn tổ chức Olympic môn hoc̣ cho học sinh tiểu học cấp thành phố năm học 2018-2019 05/11/2018 07:50 SA 1560 02.11.18.Olympic môn học cấp thành phố.pdf
15 Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 25/10/2018 09:54 SA BAO CAO TONG KET 17_8 VA PHUONG HUONG 18_19_XH1.doc
16 KẾ HOẠCH Thực hiện công khai trong hoạt động của nhà trường Năm học 2018-2019 25/10/2018 09:53 SA kh_cong_khai_36-2017-tt-bgddt_219201810.doc
17 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018 - 2019 25/10/2018 09:48 SA QĐ VA KHOACH KT NOI BO 18_19.doc
18 BẢNG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018 - 2019 25/10/2018 09:48 SA PHAN CONG LAO DONG 18_19.xls
19 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG XƯƠNG HUÂN 1- NHIỆM KỲ 2017-2020 25/10/2018 09:47 SA Nghi quyet DH chi bo 2017-2020.doc
20 Danh sách chi ủy chi bộ 25/10/2018 09:46 SA DANH SACH CHI UY NK 17-20.doc
21 Biên bản kiểm tra toàn diện giáo viên 25/10/2018 09:46 SA Bieu mau kem HD kiem tra noi bo (3).doc
22 BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG: 9 /2018 25/10/2018 09:45 SA bao cao chuyen mon thang 9_2018.doc
23 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2015 - 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2017 - 2020 25/10/2018 09:45 SA BAO CAO CHI BO 15-17 VA PHUONG HUONG CHI BO 17-20.doc
24 Kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT TP Nha Trang giai đoạn 2017-2020 08/06/2018 09:39 SA 54 KH 18_01_17_signed.pdf
Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê truy cập

Tổng lượt xem: