Ký cam kết ATGT và phát mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1

1259 25/10/2018 11:32 SA ADMIN
Đầu năm Liên đội đã phát động ký cam kết ATGT giữa nhà trường và phụ huynh học sinh đồng thời kết hợp honda phát mũ bảo hiểm cho 144 em học sinh khối lớp 1.