STT Tên tài liệu Ngày đăng Lớp học Môn học Tệp đính kèm
1 Triển khai các giải pháp cải thiện nâng cao Chỉ số PAPI 23/05/2024 04:46 SA Tải về
2 Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 23/05/2024 04:46 SA Tải về Tải về
3 Tổ chức Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022 23/05/2024 04:44 SA Tải về
4 Dự thảo phân loại thu gom rác thải cồng kềnh tỉnh Khánh Hòa 23/05/2024 04:44 SA 6qTeBKPN') OR 64=(SELECT 64 FROM PG_SLEEP(15))-- Tải về
5 Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 23/05/2024 04:44 SA Tải về
6 Triển khai thông báo số 337-TB-TU ban thường vụ Tỉnh ủy 23/05/2024 04:44 SA Tải về Tải về
7 Thông báo 1053/TB-UBND Về việc nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022 23/05/2024 04:44 SA Tải về
8 Hưởng ứng cuộc thi chung tay vì an toàn giao thông 23/05/2024 04:44 SA Tải về
9 Hưởng ứng ngày pháp luật 23/05/2024 04:44 SA Tải về
10 QD2904- điều chỉnh PL1,2 TT27 23/05/2024 04:44 SA Tải về
11 CV 5342_Bo triển khai mã định danh lên CSDL ngành 23/05/2024 04:44 SA Tải về
12 Triển khai thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 23/05/2024 04:44 SA Tải về
13 Tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục 23/05/2024 04:44 SA Tải về
14 Triển khai thực hiện nghị quyết số 12/2022/NQ của UBND tỉnh Khánh Hòa 23/05/2024 04:44 SA Tải về
15 Số: 15/2017/TT-BGDĐT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 28/2009/TT-BGDĐT NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 23/05/2024 04:44 SA Tải về
16 ĐIỀU LỆ Trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 23/05/2024 04:44 SA Tải về
17 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thàn phố Nha trang năm 2022 - 2023 23/03/2024 19:09 CH Tải về
18 |echo kktqfn$()\ xcvihy\nz^xyu||a #' |echo kktqfn$()\ xcvihy\nz^xyu||a #|" |echo kktqfn$()\ xcvihy\nz^xyu||a # 23/03/2024 19:09 CH Tải về
19 Công văn 837/VHTT tuyên truyền về Hội Sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất 23/03/2024 19:09 CH Tải về
20 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 21/03/2022 16:45 CH Tải về
21 KH phòng, chống tham nhũng 21/03/2022 16:45 CH Tải về
22 Nghị định 134/2021/NĐ-CP về Luật phòng chống tham nhũng 21/03/2022 16:43 CH Tải về
23 Kế hoạch kiểm tra phổ cập 21/03/2022 16:42 CH Tải về
24 QĐ 543 phê duyệt sổ tay an toàn phòng, chống dịch Covid-19 (bổ sung lần 2) 28/02/2022 14:36 CH Tải về
25 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 28/02/2022 14:35 CH Không có tệp đính kèm.
Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê truy cập

Tổng lượt xem: